Vilkår & Betingelser

Indførelse
Dette er vores Generelle vilkår og betingelser. Disse Generelle vilkår og betingelser gælder altid, når du bruger vores hjemmeside eller afgiver en ordre via vores hjemmeside, og de indeholder vigtige oplysninger for dig som køber. Læs dem omhyggeligt. Vi anbefaler også, at du gemmer eller udskriver disse Generelle vilkår og betingelser, så du kan konsultere dem på et senere tidspunkt.

Artikel 1. Definitioner
1.1. Avison BV: baseret i Amersfoort og registreret hos handelskammeret under filnummer 74570587, handel som Avison BV.
1.2. Hjemmeside: hjemmesiden for Avison BV, findes på www.avison.eu og alle dens underdomæner.
1.3. Kundenden fysiske person eller virksomhed, der indgår en aftale med Avison BV og/eller er registreret på hjemmesiden.
1.4. Aftaleenhver aftale eller aftale mellem Avison BV og kunden, som de Generelle vilkår og betingelser er en integreret del af.
1.5. Generelle vilkår og betingelserdisse Generelle vilkår og betingelser.

Artikel 2. Anvendelse af de Generelle vilkår og betingelser
2.1. De Generelle vilkår og betingelser gælder for alle tilbud, aftaler og leverancer fra Avison BV, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt skriftligt.
2.2. Hvis kunden i sin ordre, bekræftelse eller anden kommunikation om accept af de Generelle vilkår og bestemmelser indeholder bestemmelser, der adskiller sig fra eller ikke er inkluderet i de Generelle vilkår og betingelser, vil sådanne bestemmelser kun være bindende for Avison BV, hvis og i det omfang Avison BV har accepteret dem skriftligt.
2.3. I tilfælde, hvor specifikke produkt-eller servicerelaterede vilkår og betingelser gælder ud over disse Generelle vilkår og betingelser, kan kunden altid påberåbe sig den gældende betingelse, der er mest gunstig for ham i tilfælde af uforenelige Generelle vilkår og betingelser.

Artikel 3. Priser og information
3.1. Alle priser, der er offentliggjort på hjemmesiden og i andre materialer, der stammer fra Avison BV, inkluderer skatter og andre afgifter pålagt af regeringen, medmindre andet er angivet på hjemmesiden.
Hvis der opkræves forsendelsesomkostninger, vil disse blive tydeligt angivet i god tid, før kontrakten indgås. Disse omkostninger vil også blive vist separat i bestillingsprocessen.
3.2. Indholdet af hjemmesiden er sammensat med den største omhu. Avison BV kan dog ikke garantere, at alle oplysninger på hjemmesiden til enhver tid er korrekte og fuldstændige. Alle priser og andre oplysninger lagt ud på hjemmesiden og i andet materiale stammer fra Avison BV er underlagt åbenlyse programmering og tastefejl.
3.3. Avison BV kan ikke holdes ansvarlig for afvigelser i farve, der skyldes kvaliteten af de farver, der vises på skærmen.

Artikel 4. Indgåelse af aftalen
4.1. Aftalen anses for at være indgået på det tidspunkt, hvor kunden accepterer tilbuddet fra Avison BV på de betingelser, der er fastsat af Avison BV.
4.2. Hvis kunden har accepteret tilbuddet elektronisk, bekræfter Avison BV straks modtagelsen af accept af tilbuddet elektronisk. Indtil en sådan modtagelse af accept er bekræftet, vil kunden have mulighed for at opsige aftalen.
4.3. Hvis det konstateres, at kunden ved at acceptere eller på anden måde indgå aftalen har givet ukorrekte data, har Avison BV ret til at udsætte aftalen, indtil de korrekte data er modtaget.

Artikel 5. Registrering
5.1. For at gøre optimal brug af hjemmesiden kan kunden registrere sig ved hjælp af registreringsformularen/konto login-indstillingen på hjemmesiden.
5.2. Under registreringsprocessen bliver klienten bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode, som han kan logge på hjemmesiden med. Klienten alene er ansvarlig for at vælge en tilstrækkelig pålidelig adgangskode.
5.3. Klienten skal holde sine loginoplysninger, brugernavn og adgangskode strengt fortrolige. Avison BV kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af loginoplysningerne og er altid berettiget til at antage, at den klient, der logger på hjemmesiden, er den part, som den hævder at være. Kunden er ansvarlig for og bærer den fulde risiko for enhver og alle handlinger og transaktioner udført via kundens konto.
5.4. Hvis kunden ved eller har grund til at formode, at dennes loginoplysninger er blevet tilgængelige for uautoriserede parter, skal kunden ændre sin adgangskode så hurtigt som muligt og/eller underrette Avison BV herom for at give Avison BV mulighed for at træffe passende foranstaltninger.

Artikel 6. Gennemførelse af aftalen
6.1. Så snart Avison BV har modtaget ordren, sender den produkterne til kunden uden forsinkelse og under behørig hensyntagen til bestemmelserne i stk.3 i denne artikel.
6.2. Avison BV er bemyndiget til at engagere tredjeparter i opfyldelsen af sine forpligtelser i henhold til aftalen.
6.3. Langt forud for datoen for aftalens underskrivelse vil der blive offentliggjort oplysninger på hjemmesiden, der klart beskriver den måde, hvorpå og den periode, inden for hvilken produkterne vil blive leveret. Hvis der ikke er aftalt eller angivet nogen leveringsperiode, leveres produkterne senest inden for 30 dage.
6.4. Hvis Avison BV ikke er i stand til at levere produkterne inden for den aftalte periode, vil den underrette Kunden herom. I så fald kan kunden beslutte enten at acceptere en ny leveringsdato eller at opsige aftalen uden at pådrage sig omkostninger.
6.5. Avison BV råder kunden til at inspicere produkterne ved levering og rapportere eventuelle mangler inden for en passende periode, helst skriftligt eller via e-mail. For yderligere detaljer, se artiklen om garanti og overensstemmelse.
6.6. De risici, der er forbundet med produkterne, overføres til kunden, så snart produkterne leveres på den aftalte leveringsadresse.
6.7. Hvis det bestilte produkt ikke længere kan leveres, er Avison BV berettiget til at levere et produkt, der i sin art og kvalitet kan sammenlignes med det bestilte produkt. I så fald har kunden ret til at opsige aftalen uden at pådrage sig omkostninger og returnere produktet gratis.

Artikel 7. Fortrydelsesret / returret
Du har ret til at annullere denne kontrakt inden for 14 dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesfristen udløber efter 14 dage fra den dag,hvor du erhverver, eller en anden tredjepart end transportøren og angivet af dig erhverver, fysisk besiddelse af den sidste vare.

For at udøve retten til at annullere skal du informere os om din beslutning om at annullere denne kontrakt ved en klar erklæring (f.eks. Du kan bruge den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om din udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Virkninger af aflysning

Hvis du annullerer denne kontrakt, refunderer vi dig alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (undtagen de ekstra omkostninger, der opstår, hvis du vælger en anden leveringstype end levering end den billigste form for standardlevering, der tilbydes af os), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor vi er informeret om din beslutning om at fortryde denne kontrakt. Vi foretager refusionen ved hjælp af samme betalingsmiddel som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet; under alle omstændigheder vil du ikke pådrage dig gebyrer som følge af en sådan refusion. Vi kan tilbageholde refusion, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller du har fremlagt bevis for at have sendt varerne tilbage, alt efter hvad der er tidligst.

Du skal sende varerne tilbage eller aflevere dem til os uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor du meddeler os din tilbagetrækning fra denne kontrakt. Fristen er overholdt, hvis du sender varerne tilbage inden fristen på 14 dage er udløbet. Du skal bære de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi som følge af anden håndtering end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, varernes egenskaber og funktion.

Returadresse:
Avison BV
Afd. Vende
De Vindturbine 7
3815 KP Amersfoort
Nederlandene

Artikel 8. Fortrydelsesret for erhvervskunder
8.1. Den foregående artikel om fortrydelsesret gælder tilsvarende for forretningsordrer, bortset fra at:

  • Erhvervskunde skal opløse aftalen med Avison BV inden for 14 dage efter modtagelse af produktet.
  • efter modtagelse af returneringen af Avison BV refunderes kun købsprisen til erhvervskunde efter modtagelse af den komplette ordre af Avison BV, den fulde købspris refunderes. Kunden bærer dog omkostningerne ved returnering af produkterne.- så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for 30 dage efter opløsning af aftalen og modtagelse af afkast fra Avison BV, vil eventuelle (forskud) betalinger foretaget af erhvervskunde blive refunderet.

Artikel 9. Betaling
9.1. Kunden skal betale de skyldige beløb til Avison BV i overensstemmelse med bestillingsproceduren og eventuelle betalingsmetoder angivet på hjemmesiden. Avison BV kan frit tilbyde enhver betalingsmetode efter eget valg og kan ændre disse metoder til enhver tid.

Artikel 10. Garanti og overensstemmelse
10.1. Denne artikel gælder kun, hvis klienten er en fysisk person, der ikke handler i hans eller hendes faglige eller kommercielle kapacitet. Hvis Avison BV giver en separat garanti på produkterne, gælder dette, uden at det berører ovennævnte, for alle typer klienter.
10.2. Avison BV garanterer, at produkterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og med de gældende lovbestemmelser og/eller statslige regler, der er gældende fra datoen for indgåelse af aftalen. Hvis det er specifikt aftalt, garanterer Avison BV også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
10.3. Hvis det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med aftalen, skal kunden informere Avison BV inden for en rimelig periode, efter at han har opdaget manglen.
10.4. Hvis Avison BV anser klagen for at være korrekt, vil de defekte produkter blive repareret, udskiftet eller refunderet i samråd med kunden. Det maksimale erstatningsbeløb er under hensyn til artiklen om ansvar lig med den pris, som kunden betaler for produktet.

Artikel 11. Garanti på erhvervskøb
11.1. Avison BV garanterer, at produkterne er i overensstemmelse med aftalen, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til pålidelighed og/eller anvendelighed og med de gældende lovbestemmelser og/eller statslige regler, der er gældende fra datoen for indgåelse af aftalen. Hvis det er specifikt aftalt, garanterer Avison BV også, at produktet er egnet til andet end normal brug. Ellers gælder det, at produktet er egnet til normal brug.
11.2. Hvis det leverede produkt ikke er i overensstemmelse med aftalen, skal kunden informere Avison BV inden for en rimelig periode, efter at han har opdaget manglen.
11.3. Hvis Avison BV anser klagen for at være korrekt, vil de defekte produkter blive repareret, udskiftet eller (delvist) refunderet i samråd med kunden.

Artikel 12. Klagebehandlingsprocedure
12.1. Hvis kunden har nogen klager i forbindelse med et produkt (i overensstemmelse med artiklen om garantier og overensstemmelse) og/eller om andre aspekter af Avison BV ' s service, kan den indsende en klage via telefon, via e-mail eller post. Se kontaktoplysningerne nederst i de Generelle vilkår og betingelser.
12.2. Avison BV vil svare på klagen så hurtigt som muligt og under alle omstændigheder inden for 3 dage efter at have modtaget den. Hvis det endnu ikke er muligt for Avison BV at formulere en materiel reaktion på klagen på det tidspunkt, vil Avison BV bekræfte modtagelsen af klagen inden for 3 dage efter at have modtaget den og give en indikation af det udtryk, inden for hvilket den forventer at være i stand til at give en materiel eller endelig reaktion på klientens klage.
12.3. Hvis klienten er en fysisk person, der ikke handler i sin faglige eller kommercielle egenskab, kan den indgive en klage via Den Europæiske online Tvistbilæggelsesplatform, der findes på: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 13. Ansvar
13.1. Denne artikel gælder kun, hvis klienten er en fysisk person eller en juridisk enhed, der handler i en professionel eller kommerciel egenskab.
13.2. Avison BV ' s samlede ansvar over for kunden på grund af en tilskrivelig manglende opfyldelse af aftalen er begrænset til kompensation, der ikke overstiger den pris, der er fastsat for den pågældende aftale (inklusive moms).
13.3. Avison BV ' s ansvar over for kunden for indirekte skader eller tab, som under alle omstændigheder inkluderer – men udtrykkeligt ikke er begrænset til – følgeskader, tabt fortjeneste, mistet opsparing, tab af data og skader på grund af forretningsafbrydelse, er udelukket.
13.4. Bortset fra de tilfælde, der er nævnt i de to foregående afsnit i denne artikel, Avison BV er ikke underlagt noget ansvar overhovedet med hensyn til klienten for skader, uanset hvilken grund erstatningssøgsmålet er baseret på. Begrænsningerne i denne artikel vil dog ophøre med at gælde, hvis og i det omfang skaden eller tabet er resultatet af en forsætlig handling eller grov uagtsomhed fra Avison BV ' s side.
13.5. Avison BV er kun ansvarlig over for kunden på grund af en tilskrivelig fejl i opfyldelsen af en aftale, hvis kunden straks udsteder en korrekt meddelelse om misligholdelse til Avison BV, der fastsætter en rimelig frist til at afhjælpe fejlen, og Avison BV fortsætter også med at undlade at opfylde sine forpligtelser efter denne periode. Meddelelsen om misligholdelse skal indeholde en beskrivelse af fejlen så detaljeret som muligt for at gøre det muligt for Avison BV at give et passende svar.
13.6. Enhver begivenhed, der giver ret til erstatning, er altid betinget af, at klienten rapporterer skaden eller tabet skriftligt til Avison BV så hurtigt som muligt, men senest inden for 30 dage efter, at skaden eller tabet er opstået.
13.7. I tilfælde af force majeure er Avison BV ikke forpligtet til at betale erstatning for skader eller tab, som kunden har lidt som følge heraf.

Artikel 14. Personoplysninger
14.1. Avison BV behandler kundens personlige oplysninger i overensstemmelse med fortrolighedserklæringen, som kan findes på https://www.avison.eu/privacy-policy/.

Artikel 15. Afsluttende bestemmelser
15.1. Denne aftale er underlagt lovgivningen i det land, hvor hjemmesiden oprettes.
15.2. For så vidt det ikke dikteres andet af obligatorisk lov, vil eventuelle tvister, der følger af aftalen, blive forelagt den kompetente hollandske domstol i det distrikt, hvor Avison BV har sit vedtægtsmæssige hjemsted.
15.3. Hvis en bestemmelse i disse Generelle vilkår og betingelser skulle vise sig at være ugyldig, påvirker dette ikke gyldigheden af de Generelle vilkår og betingelser som helhed. I så fald fastsætter parterne en eller flere nye bestemmelser, der skal træde i stedet for, og som afspejler den oprindelige bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til loven.
15.4. Udtrykket 'skrevet' i disse Generelle vilkår og betingelser henviser også til kommunikation via e-mail, forudsat at afsenderens identitet og integriteten af e-mailen er tilstrækkeligt fastslået.

Kontaktinformation
Hvis du har spørgsmål, klager eller kommentarer efter at have læst disse Generelle vilkår og betingelser, bedes du kontakte os via e-mail eller brev.

Avison BV
De Vindturbine 7
3815 KP Amersfoort
Nederlandene

Handelskammer 74570587
info@avison.eu

Login

Glemt din adgangskode?

Har du ikke en konto endnu?
Opret konto